Miejscowość Posada koło Konina do 1992 r. wchodziła w skład parafii św. Andrzeja w Koninie – Gosławicach. W roku 1989 rozpoczęto budowę świątyni, która w pierwotnym zamierzeniu miała pełnić funkcję kościoła filialnego parafii św. Andrzeja w Koninie. Budowę nowej świątyni rozpoczął ks. Alojzy Lewandowski. W lipcu 1992 r. przy powstającej świątyni zostaje utworzony Ośrodek Duszpasterski. Parafia po wezwaniem św. Alberta Chmielowskiego w Posadzie została erygowana 20 grudnia 1992 roku.

Kościół zbudowany jest z kamienia narzutowego (polnego). Ołtarz, ambona wykonane z granitu i marmuru. Sufit z drzewa modrzewiowego. Posadzka marmurowa. Budowa kościoła została uwieńczona konsekracją dnia 26 września 1999 r. Konsekracja Kościoła p. w. św. Alberta Chmielowskiego w Posadzie została dokonana w XXI roku Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II (dzisiejszego Sługi Bożego) przez Ordynariusza Diecezji Włocławskiej Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego.

Świątynia parafialna w Posadzie została wzniesiona dzięki ofiarom i pracy parafian. Trud ten wspomagany był ofiarami z innych parafii oraz pomocy sponsorów. W związku z tym, że rodzina parafialna się powiększa i mało jest miejsca w świątyni, trwa rozbudowa Kościoła.