Uprzejmie informuję, iż na dzień 15.10.2018 r. wykonano inwentaryzację naszego cmentarza parafialnego.
W związku z tym bardzo proszę, aby sprawdzić, czy wszystkie dane na stronie internetowej są właściwe, tj. czy są właściwie zapisane dane pochowanych, czy zgadzają się daty (nie zawsze data na nagrobku jest właściwa, gdyż inne dane są w księgach), czy wszyscy pochowani są dopisani do grobu
Można to zobaczyć na stronie internetowej: 
www.posada.parafia.net.pl
Bardzo proszę o zgłaszanie się do biura parafialnego w godzinach jego pracy w celu wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości i braków 
- np. są groby, na których nie ma żadnych informacji o pochowanych lub informacje są niepełne