27 października 2019 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Mering dokonał uroczystej konsekracji nowej części naszej świątyni, rozbudowanej w latach 2008-2018 staraniem wiernych parafian i księdza probosza Jana Kozłowicza.